Facebook

Sözlük

as if

connector

Türkçe'si (sanki)...mış gibi
Tür connector
Örnek Cümle
It is as if developing countries expect the West to save them from the consequences of industrialization.
Gelişmekte olan ülkeler adeta Batı’nın onları sanayileşmenin sonuçlarından kurtarmasını bekliyor.