Facebook

Sözlük

as if

connector

Türkçe'si (sanki)...mış gibi
Tür connector
Örnek Cümle
During a panic attack, the individual may feel as if he or she is about to lose consciousness and even die.
Panik atak süresince birey bilincini kaybetmek üzereymiş ve hatta ölüyormuş gibi hissedebilir.