Facebook

Sözlük

as if

conjunction

Türkçe'si (sanki)...mış gibi
Tür conjunction
Örnek Cümle
He was a little boy, but he behaved as if he was an adult.
Küçük bir çocuktu ama yetişkinmiş gibi davranıyordu.