Facebook

Sözlük

as little as

conjunction

Türkçe'sikadar --
Türconjunction
Örnek Cümle
That is, the opinions of the experimenters must enter into the gathering and interpreting of data as little as possible.
Üçüncüsü,işlemler yinelenebilir olmalıdır.