Facebook

Sözlük

as long as

connector

Türkçe'si-dığı sürece
Türconnector
Örnek Cümle
Pollution was not a serious problem as long as there was enough space available for each individual or group.
Her bir birey yada grup için mevcut olan yeterli alan olduğu sürece kirlilik ciddi bir sorun değildi.