Facebook

Sözlük

as long as

connector

Türkçe'si -dığı sürece
Tür connector
Örnek Cümle
You can buy whatever you want in New York, as long as you have the money.
Paran olduğu sürece New York'ta ne istersen alabilirsin.