Facebook

Sözlük

as regards

prepositional phrase

Türkçe'siile ilgili, -e dair
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
The decision as regards the education brought about serious disturbance in all the country's main cities.
Eğitimle ilgili karar ülkenin tüm ana şehirlerinde ciddi karışıklığa sebep oldu.