Facebook

Sözlük

as to

prepositional phrase

Türkçe'si -e dair, -ile ilgili
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
There are plenty of difficult questions to ask as to what the characteristics of evidence are and how it is interpreted.
Kanıtın özelliklerinin ne olduğuna ve nasıl yorumlandığına dair birçok zor soru vardır.