Facebook

Sözlük

as well as

prepositional phrase

Türkçe'si ve de, -ın yanı sıra
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
When comparing prices, it is worth bearing in mind that the quantity may vary as well as the quality.
Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var.