Facebook

Sözlük

as well as

prepositional phrase

Türkçe'sive de,-ın yanı sıra
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
Crop yields per acre are declining in some parts of the world because of air pollution as well as builtup of salt and other chemicals.
Hava kirliliğinin yanı sıra, tuz ve diğer kimyasal maddelerin birikimi yüzünden, dünyanın bazı bölgelerinde dönüm başına ürün verimi düşüyor.

Alternatif öneriler:

as wellas with