Facebook

Sözlük

as

preposition

Türkçe'siolarak
Türpreposition
Örnek Cümle
One of the most devastating effects of global warming is that, as the ocean water warms, it impacts tropical storms.
Küresel ısınmanın en mahvedici etkilerinden birisi, okyanus suyunun ısındıkça tropikal fırtınalar etkilemesidir.

connector

Türkçe'si-dığı için,çünkü,-dıkça,-iken,gibi
Türconnector
Örnek Cümle
Learning is a never ending process which needs dedication as well as a lot of time.
Öğrenme fazla zamanın yanı sıra özveriyi de gerektiren sonsuz bir süreçtir.