Facebook

Sözlük

as

preposition

Türkçe'si olarak
Tür preposition
Örnek Cümle
Thomas Hardy is better known as a novelist, but he wrote poetry throughout his long life and regarded it as far more important than his novels.
Thomas Hardy daha çok bir romancı olarak bilinir, ancak o, uzun yaşam boyunca şiir yazmış ve bunu, romanlarından çok daha önemli görmüştür.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
Tür connector