Facebook

Sözlük

as

preposition

Türkçe'si olarak
Tür preposition
Örnek Cümle
The Secretary General said that the new plan the Russians had proposed was, in many respects, the same as the one that had been rejected earlier.
Genel Sekreter, Sovyetlerin önerdiği yeni planın, birçok bakımdan, daha önce reddedilenle aynı olduğunu söyledi.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
Tür connector
Örnek Cümle
Brown is four times as rich as Mr.
Brown, Mr.