Facebook

Sözlük

as

preposition

Türkçe'si olarak
Tür preposition
Örnek Cümle
My daughter doesn’t work as hard as the other students.
Kızım diğer öğrenciler kadar sıkı çalışmaz.

conjunction

Türkçe'si -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
Tür conjunction
Örnek Cümle
Many social psychologists have turned their attention to promoting health practices such as avoiding the abuse of alcohol, tobacco and other substances.
Birçok sosyal psikolog ilgisini aşırı alkol, tütün ve diğer maddelerden kaçınma gibi sağlık uygulamalarını ilerletmeye yöneltti.