Facebook

Sözlük

as

preposition

Türkçe'si olarak
Tür preposition
Örnek Cümle
Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, but it was difficult to determine the correct dosage because doctors could never be sure how much would be fatal.
Alkol yüzyıllar boyunca anestetik olarak kullanılmıştır, ancak doğru dozu belirlemek zordu çünkü doktorlar ne kadarının öldürücü olacağından asla emin olamıyorlardı.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
Tür connector
Örnek Cümle
İzmir is as beautiful as Istanbul.
İzmir, İstanbul kadar güzeldir.