Facebook

Sözlük

ascribe to

phrasal verb

Türkçe'si atfetmek, bir şeye bağlamak
Tür phrasal verb