Facebook

Sözlük

aside

preposition

Türkçe'siyanında,kenarında
Türpreposition
Örnek Cümle
All oil-producing African countries have agreed inprinciple to set aside a certain percentage of therevenues they earn from oil exports in order toestablish a common investment fund.
Petrol üreten tüm Afrika ülkeleri, ortak bir yatırım fonu kurmak amacıyla, petrol ihracatından elde ettikleri gelirlerin belirli bir yüzdesini ayırmak için ilke olarak anlaşmışlardır.

adverb

Türkçe'siyanında
Türadverb
Örnek Cümle
All oil-producing African countries have agreed inprinciple to set aside a certain percentage of therevenues they earn from oil exports in order toestablish a common investment fund.
Petrol üreten tüm Afrika ülkeleri, ortak bir yatırım fonu kurmak amacıyla, petrol ihracatından elde ettikleri gelirlerin belirli bir yüzdesini ayırmak için ilke olarak anlaşmışlardır.