Facebook

Sözlük

ask

verb

Türkçe'sisormak; istemek, dilemek
Türverb
Örnek Cümle
He has been hoping for a rise in his salary for six months but he hasn't dared to ask for it yet.
Altı aydır aylığında bir yükselme bekliyor, fakat henüz onu istemeye cesaret edemedi.