Facebook

Sözlük

assertion

noun

Türkçe'si açıklama,ileri sürme
Tür noun
Örnek Cümle
Economists, like other social scientists, are sometimes confronted with the assertion that their discipline is not a science.
Diğer sosyal bilimciler gibi, ekonomistler de zaman zaman kendi alanlarının bir bilim olmadığı iddiasıyla karşı karşıya kalırlar.