Facebook

Sözlük

asset

noun

Türkçe'si değerli şey, mülk
Tür noun
Örnek Cümle
Despite the explosion of stock-market wealth over the last decade, the most valuable asset most Americans own is their home.
Geçen on yıl içinde borsadan edinilen servet patlamasına rağmen, çoğu Amerikalının sahip olduğu en değerli varlık evidir.