Facebook

Sözlük

assimilation

noun

Türkçe'siözümseme,öğrenme
Türnoun