Facebook

Sözlük

association

noun

Türkçe'si ilişki, bağlantı; kurum
Tür noun
Örnek Cümle
Starch and glycogen are very large molecules formed by the association of many glucose molecules.
Nişasta ve glikojen, pek çok glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşan çok büyük moleküllerdir.