Facebook

Sözlük

assumption

noun

Türkçe'sivarsayım
Türnoun
Örnek Cümle
Many individuals are under the assumption that people are exclusively responsible for global warming.
Bir çok birey, insanların tek başlarına küresel ısınmadan sorumlu olduklarını varsaymaktadır.