Facebook

Sözlük

asthmatic

adjective

Türkçe'si astımlı
Tür adjective