Facebook

Sözlük

astonished

adjective

Türkçe'si şaşırmış
Tür adjective
Örnek Cümle
We have frequently been astonished to meet people, especially in Africa and the East, who are illiterate, and yet who recite from memory a poem of hundreds of verses.
Özellikle Afrika’da ve Doğu’da, okuma yazması olmayan, ancak yüzlerce dizeli bir şiiri ezberden okuyan insanlarla karşılaşmak, çoğu kez bizi şaşırtmıştır.