Facebook

Sözlük

astonishing

adjective

Türkçe'si şaşırtıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Today, scientists know that human beings learn at an astonishing rate during the first few months after birth.
Günümüzde bilim adamları doğumdan sonraki ilk birkaç ay boyunca insanoğlunun şaşırtıcı oranda öğrendiklerini biliyor.