Facebook

Sözlük

at least

adverb

Türkçe'si en az, en azından, hiç olmazsa
Tür adverb
Örnek Cümle
It is estimated that more than three-fourths of the population in big cities visits a shopping centre at least once a month.
Büyük şehirlerde nüfusun dörtte üçünden fazlasının ayda en az bir kez bir alışveriş merkezine gittiği tahmin edilmektedir.