Facebook

Sözlük

at the end of

prepositional phrase

Türkçe'si sonunda
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Due to the stressful lifestyle of people, a severe pain in head might be common at the end of the day.
İnsanların stresli yaşam tarzları yüzünden, başlarında şiddetli bir ağrı günün sonunda yaygın olabilir.