Facebook

Sözlük

at the end of

prepositional phrase

Türkçe'si sonunda
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
In the 'Death Valley' region of California and Nevada, large interconnected lakes formed, as glaciers melted at the end of the last ice age.
Kaliforniya ve Nevada'nın 'Ölüm Vadisi' bölgesinde, son buzul çağının bitiminde buzullar eriyince birbirleriyle bağlantılı büyük göller oluşmuştur.