Facebook

Sözlük

at

preposition

Türkçe'si-de,-deki; -e,-a
Türpreposition
Örnek Cümle
Most of the people at the meeting were against the plan.
Toplantıdaki insanların çoğu plana karşıydı.