Facebook

Sözlük

atmosphere

noun

Türkçe'si atmosfer; ortam
Tür noun
Örnek Cümle
Records kept since the nineteenth century clearly show that the amount of carbon dioxide in the atmosphere has increased dramatically.
On dokuzuncu yüzyıldan beri tutulan kayıtlar, atmosferdeki karbondioksit miktarının çarpıcı bir şekilde arttığını açıkça göstermektedir.