Facebook

Sözlük

atmosphere

noun

Türkçe'si atmosfer; ortam
Tür noun
Örnek Cümle
If the pollution affects the level of carbon dioxide in the atmosphere, the results are likely to be serious.
Kirlenme atmosferdeki karbon dioksit düzeyini etkilerse sonuçlar ciddi olabilir.