Facebook

Sözlük

atmospheric

adjective

Türkçe'si atmosferle ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
Today thousands of meteorological observation stations are in operation all over the world and supply us with estimates of various atmospheric situations.
Bugün binlerce hava gözlem istasyonu tüm dünya üzerinde faaliyet göstermekte ve bize çeşitli atmosfer durumları ile ilgili tahminleri sağlamaktır.