Facebook

Sözlük

atmospheric

adjective

Türkçe'si atmosferle ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
The change in temperature distribution in the Arctic would affect ocean currents in the Atlantic , which would, in turn , influence atmospheric circulation in the region.
Kuzey kutup bölgesinde sıcaklık dağılımındaki değişme Atlantik’teki okyanus akıntılarını etkileyecek, dolayısıyla, bu durum bölgedeki hava dolaşımını etkileyecektir.