Facebook

Sözlük

atomic

adjective

Türkçe'siatomla ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
The atomic number of hydrogen is 1.
Hidrojenin atom numarası 1 (dir).