Facebook

Sözlük

atomic

adjective

Türkçe'siatomla ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
The atomic power station will produce enough energy for three large cities.
Atom gücüyle çalışan istasyon üç büyük kente yetecek kadar enerji üretecek.