Facebook

Sözlük

atomically

adverb

Türkçe'siatomsal özellikle
Türadverb

Alternatif öneriler:

anatomicalanatomically