Facebook

Sözlük

attached

adjective

Türkçe'siilişik,ekli
Türadjective
Örnek Cümle
Some muscles pass across a joint and are attached to the bones that form the joint.
Bazı kaslar bir eklemden geçerler ve eklemi oluşturan kemiklere tutturulmuşlardır.

Alternatif öneriler:

attacheunattached