Facebook

Sözlük

attached

adjective

Türkçe'siilişik,ekli
Türadjective
Örnek Cümle
If this continues, the molecules eventually become attached to one another.
Bu devam ederse moleküller sonunda birbirlerine yapışırlar.

Alternatif öneriler:

attacheunattached