Facebook

Sözlük

attack

verb

Türkçe'si saldırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The symptoms of asthma attack may resemble other respiratory disorders; hence, an accurate diagnosis of asthma is essential to decide the appropriate treatment schedule.
Astım atağının belirtileri diğer solunum bozukluklarına benzer, bu yüzden doğru astım teşhisi uygun tedavi planına karar vermek için gereklidir.

noun

Türkçe'si saldırı
Tür noun
Örnek Cümle
Physical signs of anxiety attack include vigorous sweating, panting, increased heart rate and stomachache.
Endişe nöbetinin fiziksel belirtileri, şiddetli terleme, kesik kesik nefes alma, yüksek kalp hızı ve boğaz ağrısını içermektedir.