Facebook

Sözlük

attend

verb

Türkçe'si katılmak
Tür verb
Örnek Cümle
The witnesses are to attend the court every day during the trial.
Tanıkların duruşma süresince her gün mahkemeye gitmesi gerekir.