Facebook

Sözlük

attention

noun

Türkçe'si dikkat
Tür noun
Örnek Cümle
Bush came into the White House focused on domestic issues, he was soon forced to turn his attention to foreign affairs.
Bushher ne kadar ülke içi sorunlara odaklanmış olarak Beyaz Saray’a gelmişse de kısa sürede, dikkatini dış konulara çevirmek zorunda kaldı.