Facebook

Sözlük

attitude

noun

Türkçe'situtum,fikir,düşünce
Türnoun
Örnek Cümle
Since they’d always displayed a rigid attitude towards students, some teachers were not very popular with them.
Kendilerine karşı hep katı bir tutum sergiledikleri için bazı öğretmenler öğrenciler arasında pek sevilmiyordu.

Alternatif öneriler:

atticlattice