Facebook

Sözlük

attracting

adjective

Türkçe'si çekici
Tür adjective
Örnek Cümle
Lack of capital of its own cannot prevent a thrifty and productive society from generating and attracting all the capital it needs.
Kendi sermayesinin olmaması, tutumlu ve üretken bir toplumu gerek duyduğu tüm sermayeyi yaratmaktan ve çekmekten alıkoyamaz.

Alternatif öneriler:

attractattract attention