Facebook

Sözlük

attraction

noun

Türkçe'si çekicilik, cazibe
Tür noun
Örnek Cümle
The atoms of a compound are held together by forces of attraction called 'chemical bonds'.
Bir bileşiğin atomları, 'kimyasal bağlar' adı verilen çekim güçlerince bir arada tutulur.

Alternatif öneriler:

attractattract attention