Facebook

Sözlük

attributable

adjective

Türkçe'siatfolunabilir,dayandırılabilir
Türadjective
Örnek Cümle
Heating and cooling have an enormous effect on the quantity of worldwide warming attributable to a house.
Isıtmanın ve soğutmanın, bir eve atfedilebilen dünya çapındaki ısınma miktarı üzerinde büyük bir etkisi vardır.