Facebook

Sözlük

audible

adjective

Türkçe'si kolay duyulabilen
Tür adjective
Örnek Cümle
These words he has to interpret into the language of movement and gesture, of voice, of facial expression: in a word, he must translate them into visible and audible human emotion; he must impersonate the characters`.
66) çevirmenin özgün yazar karşısındaki bu sezgisini, iyi oyuncunun rolünü `hissetme`sine benzetiyor: `Kullanması gereken sözcükler önceden belirlenmiştir.