Facebook

Sözlük

audience

noun

Türkçe'si izleyici,dinleyici
Tür noun
Örnek Cümle
Supposing that these poets did find a publisher, could they find an audience today?
Diyelim ki bu şairler bir yayıncı buldular; bugün bir okur kitlesi bulabilirler miydi?