Facebook

Sözlük

authoritarian

adjective

Türkçe'siotoriter
Türadjective

Alternatif öneriler:

authoritativeauthoritatively