Facebook

Sözlük

authoritative

adjective

Türkçe'siotoriter,güvenilir
Türadjective

Alternatif öneriler:

authoritarianauthoritatively