Facebook

Sözlük

authorship

noun

Türkçe'si yazarlık
Tür noun
Örnek Cümle
Epics without certain authorship are called FOLK EPICS, whether the scholar believes in a folk, or a single authorship theory of origins, however.
Belli yazarı olmayan destanlara halk destanları denir.

Alternatif öneriler:

authorco-author