Facebook

Sözlük

average

adjective

Türkçe'siortalama,sıradan
Türadjective
Örnek Cümle
Over four-fifths of Greenland is covered with an ice sheet that has an average depth of 1, 500 metres.
Grönland’ın beşte dördünden fazlası, ortalama 15CG metre kalınlığı olan bir buz tabakasıyla kaplıdır.

noun

Türkçe'siortalama
Türnoun
Örnek Cümle
The term global warming is used to describe an increase the average temperature of the earth's atmosphere.
Küresel ısınma terimi dünya atmosferinin ortalama sıcaklığındaki artışı tanımlamak için kullanılmaktadır.