Facebook

Sözlük

average

adjective

Türkçe'si ortalama, sıradan
Tür adjective
Örnek Cümle
In whatever way the European countries have organized their health services, they have all seen their costs rise over the past three decades at an annual average rate of 4, 1 per cent.
Sağlık hizmetlerini ne şekilde düzenlemiş olurlarsa olsunlar Avrupa ülkelerinin hepsi son otuz yıl içinde masraflarının yıllık ortalama yüzde 4.1 oranında arttığını görmüştür.

noun

Türkçe'si ortalama
Tür noun
Örnek Cümle
In most Western countries, the average diet contains about 700 milligrams of cholesterol each day, whereas only about 300 milligrams is the recommended maximum.
Çoğu Batı ülkelerinde ortalama beslenme her gün 700 miligram civarında kolesterol içerir, ancak sadece 300 miligram kadarı tavsiye edilen en yüksek miktardır.

Alternatif öneriler:

above-averageon average