Facebook

Sözlük

average

adjective

Türkçe'siortalama,sıradan
Türadjective
Örnek Cümle
The main issue in the Russian economy this year is whether or not interest rates can be held at the 25% average envisaged in the budget.
Bu yıl Rus ekonomisindeki ana sorun, faiz oranlarının bütçede öngörülen %25 ortalamasında tutulup tutulamayacağıdır.

noun

Türkçe'siortalama
Türnoun