Facebook

Sözlük

avoid

verb

Türkçe'si sakınmak,kaçınmak
Tür verb
Örnek Cümle
Japan’s Prime Minister, Yoshiro Mori has warned Japanese researchers to avoid a proposed international project to clone humans.
Japonya Başbakanı Yoshiro Mori, insanları klonlamak için teklif edilmiş olan uluslar arası bir projeden uzak durmaları konusunda Japon araştırmacıları uyarmıştır.