Facebook

Sözlük

avoid

verb

Türkçe'sisakınmak,kaçınmak
Türverb
Örnek Cümle
Most vegetarians avoid eating meat because of moral or religious beliefs.
Çoğu vejetaryen, ahlak ve dini inançlardan dolayı et yemekten kaçınır.