Facebook

Sözlük

avoidant

adjective

Türkçe'si sakıngan
Tür adjective