Facebook

Sözlük

aware

adjective

Türkçe'sifarkında, haberdar
Türadjective
Örnek Cümle
While not every person who snores suffers from a serious health problem, it is important to be aware of the potential risks.
Horlayan herkes ciddi bir sağlık probleminden müzdarip olmasa da potansiyel risklerin farkında olunması önemlidir.