Facebook

Sözlük

back

preposition

Türkçe'si geri
Tür preposition
Örnek Cümle
Contrary to what people think, staying in bed for more than 1 or 2 days can make back pain worse.
İnsanların düşündüğünün aksine 1 yada 2 günden fazla yatakta kalmak bel ağrısını kötüleştirebilir.

adjective

Türkçe'si arka,geri
Tür adjective
Örnek Cümle
When works of art are criticized for being too impersonal, this criticism can be traced back to the assumption that the expression theory of art iscorrect.
Sanat eserleri kişisellikten aşırı uzak olmakla eleştirildiğinde, bu eleştiri, sanatın dışavurum kuramının doğru olduğu varsayımına dayandırılabilir.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
When youth is gone, some people look back upon that period of their life with sorrow and regret.
Gençlik geçince, bazı insanlar geriye dönüp yaşamlarının bu dönemine üzüntü ve pişmanlık ile bakarlar.

noun

Türkçe'si arka; sırt
Tür noun
Örnek Cümle
Some of the immediate symptoms of obesity include breathlessness, excessive sweating, snoring, difficulty sleeping and back pains.
Obezitenin bazı ani belirtileri, nefessizlik, aşırı terleme, horlama, uykuda güçlük ve sırt ağrılarını içermektedir.