Facebook

Sözlük

back

preposition

Türkçe'sigeri
Türpreposition
Örnek Cümle
I would be very grateful if you would kindly sign this document and let me have it back as soon as possible.
Bu belgeyi lütfedip imzalar ve mümkün olduğunca çabuk tekrar bana gönderirseniz çok minnettar kalırım.

adjective

Türkçe'siarka,geri
Türadjective
Örnek Cümle
Unless Fatih takes his library book back tomorrow, he will have to pay a fine.
Fatih kütüphaneden aldığı kitabı yarın geri götürmedikçe ceza vermek zorunda kalacak.

verb

Türkçe'sidesteklemek
Türverb
Örnek Cümle
I'm not expecting any messages, but if someone rings while I am out, could you say that I'll be back by 5.00?
Herhangi bir mesaj beklemiyorum, fakat ben dışarıdayken biri telefon ederse saat 5'e kadar tekrar döneceğimi söyleyebilir misiniz?

noun

Türkçe'siarka; sırt
Türnoun
Örnek Cümle
Only through changes can we learn, but only through looking back at the past can we positively develop.
Sadece değişimler yoluyla öğrenebiliriz ancak sadece geçmişe bakma yoluyla olumlu bir şekilde gelişebiliriz.