Facebook

Sözlük

back

preposition

Türkçe'si geri
Tür preposition
Örnek Cümle
Evidence exists that leather was used by the ancient Sumerians as far back as 6000 BC.
M.Ö. 6000'e kadar uzanan yıllarda eski Sümerler tarafından deri kullanıldığına dair kanıtlar vardır.

adjective

Türkçe'si arka,geri
Tür adjective
Örnek Cümle
Some of the radiation is absorbed by the Earth and some is radiated back into the atmosphere.
Radyasyonun bir bölümü yeryüzü tarafından emilir, bir bölümü ise radyasyon olarak atmosfere döner.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
I would be very grateful if you would kindly sign this document and let me have it back as soon as possible.
Bu belgeyi lütfedip imzalar ve mümkün olduğunca çabuk tekrar bana gönderirseniz çok minnettar kalırım.

noun

Türkçe'si arka; sırt
Tür noun
Örnek Cümle
My husband will be working in the garden when I get back from shopping.
Alışverişten döndüğümde kocam bahçede çalışıyor olacak.