Facebook

Sözlük

backbone

noun

Türkçe'sibel kemiği,omurga
Türnoun
Örnek Cümle
Among less developed countries, the most active one in road construction is Brazil, for road transportation constitutes the backbone of the country's economy.
Az gelişmiş ülkeler içinde, kara yolu yapımında en faal olanı Brezilya’dır, çünkü kara yolu taşımacılığı, bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğini oluşturur.