Facebook

Sözlük

background

noun

Türkçe'siarka plan,özgeçmiş
Türnoun
Örnek Cümle
Such a general knowledge is quite inadequate as background for translating technical materials in such fields.
Böylesi bir genel bilgi, bu gibi alanlarda çeviri yapabilmeye yetecek temel oluşturmaz.