Facebook

Sözlük

bacteria

noun

Türkçe'si bakteri
Tür noun
Örnek Cümle
Even though the number of bacteria grows in number, the growth of the population remains stable.
Bakteri sayısı sayıca artmasına rağmen, nüfus artışı durağan kalır.