Facebook

Sözlük

balance

verb

Türkçe'sidengelemek
Türverb
Örnek Cümle
In Europe in the mid-1970s the increasing cost of oil imports had an adverse effect on the balance of payments and on industrial relations.
1970’lerin ortalarında Avrupa’da petrol ithalatının giderek artan maliyeti, ödemeler dengesi ve sanayi ilişkileri üzerinde olumsuz etki yapmıştır.

noun

Türkçe'sidenge
Türnoun
Örnek Cümle
Salt upsets the fluid balance of bacteria, so the bacteria have to pump out the salt.
Böylece enerjileri çoğalma gücü bulamayacakları ölçüde, daha da azalır.