Facebook

Sözlük

balanced

adjective

Türkçe'sidengeli
Türadjective
Örnek Cümle
Vitamins can be manufactured and are sold as additions to our food, but a well balanced diet provide an adequate amount of vitamins.
Bütün bir yaşam için yetecek miktar yalnızca çeyrek kg kadardır.

Alternatif öneriler:

unbalancedwell-balanced