Facebook

Sözlük

balanced

adjective

Türkçe'si dengeli
Tür adjective
Örnek Cümle
Budgetary procedure may also involve public borrowing, usually as a result of unbalanced budgets.
Bütçe işlemi çoğu zaman dengesiz bütçenin sonucu olarak kamu borçlanmasını da içerebilir.