Facebook

Sözlük

bank

noun

Türkçe'si banka; kıyı
Tür noun
Örnek Cümle
The commentators expressed their concern that Germany's economic problems would force the Central Bank to maintain high interest rates.
Yorumcular, Almanya'nın ekonomik sorunlarının, Merkez Bankasını, yüksek faiz oranlarını korumaya zorlayacagı endisesini dile getirdiler