Facebook

Sözlük

bankrupt

adjective

Türkçe'siiflas etmiş
Türadjective
Örnek Cümle
Many small businesses will go bankrupt unless interest rates fall.
Faiz oranları düşmedikçe birçok küçük işletmeler iflas edecek.

verb

Türkçe'siiflas etmek
Türverb
Örnek Cümle
Many small businesses will go bankrupt unless interest rates fall.
Faiz oranları düşmedikçe birçok küçük işletmeler iflas edecek.